Bamboepage – Philaethria dido

Voortplanting
Bamboepage Artis 2010 Bamboepage Artis 2010
Zoals bij de meeste vlindersoorten, verschilt het gedrag van mannetjes en vrouwtjes sterk.

De vrouwtjes worden vaak gezien, fladderend en zweefvliegen op een hoogte van ongeveer 4 meter.

Het mannetje vliegt snel en zigzaggend langs de boomtoppen.

Af en toe dalen ze af naar laag groeiende passiflora planten die groeien op lichte
plekken in het bos.In zeldzame gevallen dalen ze van het kronendak af en drinken mineraalrijk vocht uit zandbanken langs de rivieren.
Het vrouwtje legt haar eitjes in het natte tropische regenwoud op een hoogte van zeeniveau tot ongeveer 1200 meter.

Het is één van de mooiste en meest gracieuze neotropische vlinders.

Deze vlinder besteedt het merendeel van z’n leven hoog in de boomkruinen.

Bamboepage Artis 2010
Zeldzame zwerfdieren worden waargenomen in de lagere Rio Grande Valley in Zuid-Texas