reiger

 reiger

reiger
reiger
Overige namen
Grey Heron, Ardea cinerea
Orde
Ciconiiformes
Familie
Reigers (Ardeidae)
Status
Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel; doortrekker en wintervogel in vrij groot aantal
Rode Lijst
Nee

Informatie

Het is nauwelijks voor te stellen dat blauwe reigers vroeger schuchtere vogels waren, die een teruggetrokken leven leidden. Tegenwoordig zijn ze in elke stad te vinden en bezoeken ze vrijwel iedere tuin met een vijver op regelmatige basis. Blauwe reigers zijn echte sloot-food specialisten, maar vullen hun menu ook graag aan met mollen, muizen en grote insecten zoals sprinkhanen. Vis is echter vrijwel altijd het hoofdbestanddeel van hun eten.

Algemeen

Overige namen
Grey Heron , Ardea cinerea
Orde
Ciconiiformes
Familie
Reigers (Ardeidae)
Status
Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel; doortrekker en wintervogel in vrij groot aantal
Europese verspreiding
Blauwe reigers broeden van Spanje en Portugal tot aan de Poolcirkel en van Ierland tot Rusland. Recentelijk heeft de soort zich ook in zuidelijk Italië gevestigd.
tekst van;