Coral-fungus

Coral-fungus

Coral-fungus
Coral-fungus
Coral-fungus
Coral-fungus

De clavarioid schimmels zijn een groep van schimmels in de Basidiomycota die typisch rechtop, eenvoudige of vertakte basidiocarps (vruchtlichamen) die zijn gevormd op de grond, rottende planten, of dood hout. Ze zijn gemeenzaam genoemd club schimmels en koraal schimmels. Oorspronkelijk zoals schimmels werden doorverwezen naar het genus Clavaria ( “clavarioid” betekent Clavaria -achtige), maar het is nu bekend dat clavarioid soorten niet alle nauw verwant zijn. Omdat zij vaak bestudeerd als een groep, is het handig om de informele (niet-taxonomische) naam “clavarioid schimmels” te behouden en deze term wordt vaak gebruikt in wetenschappelijke publicaties.

tekst van; https://en.wikipedia.org/wiki/Clavarioid_fungi