Een beeldenstorm in Ter Aar

Een beeldenstorm in Ter Aar

Jarenlang werd het gemeentehuis van Ter Aar opgesierd met kunstwerken die zij in bruikleen had via een sociale regeling voor kunstenaars in de bijstand. Nadat deze regeling stop gezet werd, besloot de gemeente een paar jaar later om enkele kunstwerken aan te kopen. Dit leidde echter in 1985 tot een heuse ‘beeldenstorm’ in Ter Aar.

Subsidie

De in bruikleen zijnde kunstwerken in het gemeentehuis waren verworven via ‘De Rijksconsulent voor Sociale Bijstand en complementaire arbeidsvoorzieningen’. Toen er een einde kwam aan deze regeling, werd een aantal werken overgedragen aan de gemeente en een aantal werd terug gegeven aan de Rijksdienst.

Geruime tijd was het rustig op het kunstzinnig front in Ter Aar, maar een wakkere ambtenaar wees het College van Burgemeester en Wethouders op de mogelijkheid, om door middel van een provinciale subsidieregeling – die voor de bovenvermelde bruikleen in de plaats kwam, -bijvoorbeeld een aantal beelden aan te kopen. Slechts 25 % van de aankoopkosten zou voor rekening van de gemeente komen. Het College vond dit kennelijk een goed idee en stelde de gemeenteraad voor een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van twee, of drie (bronzen) beelden

tekst van : http://www.streekarchiefrijnlandsmidden.nl/projecten/vroeger/beeldenstorm