eenden

Eenden
Vogel
Eend is de algemene naam voor een aantal soorten vogels uit de familie van eendachtigen. Alle soorten uit de Anatidae worden “eenden” genoemd, behalve de soorten uit de onderfamilie Anserinae, de ganzen en zwanen. Wikipedia
LevensduurWilde eend: 5 – 10 jaar
SpanwijdteWilde eend: 81 – 98 cm
GewichtWilde eend: 0,72 – 1,6 kg, Grote tafeleend: 1,2 kg, MEER Encyclopedia of Life
LengteWilde eend: 50 – 65 cm, Grote tafeleend: 48 – 56 cmEncyclopedia of Life
Wilde eend
Wilde eend
Gedomesticeerde eend
Gedomesticeerde eend
Grote tafeleend
Grote tafeleend
Zwartbuikfluiteend
Zwartbuikfluiteend
Marmereend
Marmereend
Rosse fluiteend
Rosse fluiteend