ganzen

Soorten ganzen in Nederland

Gedurende het jaar huisvest Nederland winterganzen (doortrekkers en wintergasten) en zomerganzen (broedvogels en overzomerende ganzen). Welke soorten zijn dit precies?

Brandgans

Brandgans

»Branta leucopsis; broedvogel en wintergast

Kolgans

Kolgans

»Anser albifrons; broed- en wintervogel

Nijlgans | Frank Majoor

Nijlgans

»Alopochen aegyptiaca; broed- en wintervogel

Rotgans

Rotgans

»Branta bernicla / hrota / nigricans; wintergast

Sneeuwgans

Sneeuwgans

»Anser caerulescens; wintergast in klein aantal