geitjes

Geiten

Geiten zijn levendige en speelse dieren. Ze zijn gemakkelijk te houden. Wat voeding betreft lijken de dieren vrijwel alles te lusten, in feite zijn het echter zeer kieskeurige dieren.
Er zijn verschillende geitenrassen. De meest populaire zijn dwerggeiten, Nederlandse landgeiten en Nubische geiten.

Wie goed voor geiten zorgt, ze ruimte en gezelschap geeft, en de afrastering op orde heeft, beleeft aan deze dieren veel plezier. Voor sommigen is het zelf bereiden van Geitenkaas het grootste plezier.

Geitenhouders krijgen te maken met allerlei regels. Zo moeten geiten die na 1 juni 2005 geboren zijn, twee oormerken in. Of een oormerk in combinatie met een maagbolus. In Nederland lopen nog heel wat ongeoormerkte geiten rond. Sommige zijn voorzien van een tatoeage. Ook dat is toegestaan, mits de geit tevens een elektronisch oormerk of maagbolus heeft. Voor geiten die voor de hobby worden gehouden is een verbod op onthoornen van toepassing.

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders heeft in samenwerking met de Stichting Levende Have een code voor goed houderschap opgesteld (zie bijlage). Deze code is een handreiking aan de houders van schapen en ook geiten om goed met hun dieren om te gaan.

Geiten die naar een tentoonstelling gaan of op een boerderij worden gehouden met een publieksfunctie, moeten worden ingeent tegen Q-koorts

tekst van; http://www.levendehave.nl/kennisbank/algemeen/geiten