Groot kaasjeskruid

Groot kaasjeskruid

Groot kaasjeskruid
Groot kaasjeskruid
Groot kaasjeskruid
Groot kaasjeskruid

Steeds vaker bijvoorbeeld in bermen van wegen zie je in de zomer en het najaar de opvallend donker roze tot paarslila gekleurde bloemen van Groot kaasjeskruid, Malva sylvestris. De lijnvormige tekening met donkere strepen is ook kenmerkend. Ze komen in die bermen doordat ze na de aanleg met andere plantensoorten worden ingezaaid met zaad dat vaak uit het buitenland afkomstig is. De soort kan zich daar overigens handhaven en soms zie je de soort ook spontaan omdat ze verwildert uit tuinen

tekst van; http://www.floravannederland.nl/planten/groot_kaasjeskruid