Havikskruid

Gele composieten met alleen lintbloemen herkennen

De plant heeft bebladerde, vertakte bloemstengels

Havikskruid

Havikskruid kent vele varianten. Sommige zijn onvertakt en onbebladerd en hebben lange uitlopers. Zoals de Muizenoor, met haar rozet van langharige bladeren, waarvan de vorm aan een muizenoortje doet denken De bloem is zwavelgeel.
Ook onvertakt en onbebladerd of met 1 blad en met meerdere hoofdjes aan een bloemstengel is Spits havikskruid : stengel tot 20 cm lang met 2 tot 5 bleekgele bloemhoofdjes, blad blauwgroengrijs)
Onvertakt en meestal met 1 of meerdere forse bladeren aan de bloemstengel zijn Weidehavikskruid en Oranje havikskruid. De laatste 3 soorten zijn zeldzaam. Al deze soorten hebben bebladerde uitlopers, een handig kenmerk!

Havikskruid met bebladerde uitlopers: Muizenoor, Spits havikskruid, Weidehavikskruid, Oranje havikskruid

tekst van; http://www.yavannah.nl/infoteksten/gelecomposiet/havikskruid.php