hertshooi

Gevleugeld hertshooi – Hypericum tetrapterum

Gevleugeld hertshooi, of Hypericum tetrapterum, is een sterk op Sint-Janskruid lijkende soort en wijkt daarvan af door de vier gevleugelde lijsten langs de stengel. De bloemkroonbladen zijn wat meer toegespitst en minder sterk geel van kleur. Ook de kliercellen in de bladeren zijn duidelijk kleiner. We vinden deze soort langs waterkanten, in drassige hooilanden en bij veenplassen

tekst van; http://www.floravannederland.nl/planten/gevleugeld_hertshooi/