holenduif

holenduif

Holenduif-(Columba-oenas)
Holenduif-(Columba-oenas)

De holenduif lijkt veel op de rotsduif, maar is te onderscheiden door het ontbreken van de witte stuit. In de vlucht vallen de zwarte vleugelpunten en de zwarte achterrand van de vleugel op. In de vlucht is ook te zien dat de ondervleugel in tegenstelling tot de ondervleugel van de rotsduif niet wit maar grijs is.

De holenduif broedt als enige Nederlandse duif in holen, zoals bijvoorbeeld verlaten nesten van spechten, nestkasten en konijneholen. Het hol wordt door de vogel voor een groot gedeelte gevuld met kleine takjes. Het vrouwtje legt meestal twee eieren die ze vervolgens alleen uitbroedt.

Bijna overal in Europa broedt de holenduif, maar in de winter trekken de vogels van oost- en Noord Europa naar het zuiden en het westen, waaronder Nederland

tekst van; http://www.vogelvisie.nl/soort/holenduif.php