Hopklaver

Een algemene soort uit het geslacht Rupsklaver is Hopklaver, Medicago lupulina L. uit de Vlinderbloemenfamilie.

hopklaver
hopklaver

De planten van deze eenjarige of tweejarige en soms zelfs meerjarige soort liggen plat op de bodem en vormen dan matten; als ze echter in een wat weelderiger vegetatie staan kunnen de vierkante stengels ook min of meer opstijgend tot rechtopstaand zijn. De gehele plant is licht behaard. De driedelige, onevengeveerde bladeren bestaan uit drie deelblaadjes. Deze deelblaadjes zijn omgekeerd eirond en hebben aan de top een driehoekig spitsje. Ze lijken wel wat op klaverblaadjes en de bladrand is getand. De tanden wijzen naar voren toe. Ook heeft het middelste deelblad een korte steel. Ze zijn dus niet exact hetzelfde als klaverbladeren. Op de plaats waar de bladsteel aan de stengel aansluit zijn twee spitse steunblaadjes te zien.

In de oksel tussen stengel en bladsteel ontspringen de tamelijk lange stelen die in een bloemhoofdje eindigen. Op zo’n hoofdje vind je vaak meer dan 30 tot wel 50 kleine citroengele vlinderbloemen. De kroonbladen zijn maar kort, 2-3 mm. Als de bloemen bestoven zijn en de bevruchting plaatsvindt groeit het vruchtbeginsel uit tot een gekromde peul. Meestal is zo’n kleine peul meer dan een slag gedraaid. Zo’n hoofdje met eerst donkergroene en later zwarte niervormige peultjes ziet er een beetje uit als een hopbel. Vandaar de Nederlandse naam. De stand van het hoofdje aan de plant verandert niet tijdens de uitrijping van de eenzadige peultjes. Dit is een onderscheid met de Kleine en de Liggende klaver, twee Trifoliumsoorten, waar de Hopklaver veel op lijkt. Het is dus zaak ook naar hoofdjes met vruchten te kijken.

De ook wel voor veevoer verbouwde soort houdt van zonnige, open tot meer grazige plaatsen. De soort is dan ook te vinden in hooi- en weilanden, bermen, afgravingen en op zandige kleigrond. Ook op krijt doet de soort het goed en verder is ze te vinden op stenige ruderale plaatsen, afbrokkelende muren en in wegoppervlakken die niet of nauwelijks meer bereden worden. Daar draagt ze met haar penwortel bij aan de langzame verwering

tekst van; http://www.floravannederland.nl/planten/hopklaver/