Kattenstaart

Kattenstaart is inheems in Nederland. Wie deze rijke bloeier van de waterkant heeft zien bloeien, zal de overdaad aan bloemen niet snel vergeten. De intens donkerroze kleur is niet alleen een signaalkleur die mensen aanspreekt; bijen en hommels bezoeken de bloemen ook graag.

Kattenstaart in vrijwel z’n natuurlijke omgeving

Wie een natte veenbodem of een drassige oever langs z’n vijver heeft, kan van nabij de lange bloeitijd bewonderen.

Kattenstaart (Lythrum salicaria) komt van nature algemeen voor in het ‘populierenverbond’ en in mindere mate in het ‘grauwe elzenverbond’. In matig voedselrijke tot zeer voedselrijke milieus groeit de plant in grote aantallen. Smeerwortel en moeraskruiskruid vergezellen kattenstaart in z’n natuurlijk biotoop. Daarbij horen bomen zoals populier, els, wilg en berk

tekst van; http://www.neerlandstuin.nl/planten/lythrum.html