koppelstok

koppelstok

Het College van B & W diende onmiddellijk een bezwaarschrift in: “Die beschikking is in strijd met elk rechtsbeginsel en is in strijd met iedere vorm van behoorlijk bestuur”. Ook het kunstenaarsechtpaar Ravenswaay deed er een schepje bovenop en verwees in een brief naar talloze onthullingen van hun creaties door leden van het Koninklijk Huis, verscheidene Commissarissen van de Koningin en andere hooggeplaatste personen.

Het bezwaarschrift werd gegrond verklaard: “Wij hebben geconstateerd dat de voorbereiding van ons door u bestreden besluit op een aantal punten te wensen heeft overgelaten; het proces van onze besluitvorming is niet duidelijk geweest en hadden wij u in een eerder stadium overeen juiste samenstelling van de gemeentelijke commissie kunnen informeren”. Omdat er echter nog een kunstwerk gemaakt moest worden – ‘Koppelstok’- diende de gemeentelijke selectiecommissie uitgebreid te worden met twee leden, aangewezen door de Provincie.

Tekst van : http://www.streekarchiefrijnlandsmidden.nl/projecten/vroeger/beeldenstorm