korenbloem

korenbloem

De korenbloem is een prachtige bloem, meestal blauw van kleur, soms ook roze of wit. Hij wordt 30 tot 60 cm hoog en is eenjarig, de soort kiemt, bloeit en zaait zich dan uit in één jaar. De korenbloem dankt zijn naam aan zijn traditionele standplaats, op de akkers tussen de koren, tegenwoordig is de soort ook nog wel te vinden in kleine extensieve graanakkertjes, zonder te sterk bemesting en bewerking. De bloemen produceren in de bloei (juni-augustus) veel nectar en zijn daarom zeer in trek bij insecten.

Standplaats

De korenbloem groeit het liefst op open, droge, voedselrijke zandgrond in graanakkers, soms in bermen. Daarnaast is het een pionierplant op droge, matig voedselrijke bodem, zoals bijvoorbeeld langs spoorwegen.De korenbloem is ook in cultuur gebracht als sierplant, waarbij hij ook in andere kleuren voorkomt.

Maatregelen

  • De korenbloem is niet alleen mooi om te zien, maar is ook van belang voor veel vlinders, voor bijen, zweefvliegen, etc. De soort is de laatste jaren echter steeds minder in het wild te zien, hieronder maatregelen die de korenbloem kunnen helpen.
  • Maai bermen of ruigtestroken slechts één of twee keer per jaar en voer het maaisel af. Zo kan de korenbloem tot bloei komen en zich uitzaaien. Bij rijkere bermen of ruigtestroken is het wenselijk de eerste jaren wel vaker te maaien en af te voeren om de bodem te verarmen (ten nadele van snelgroeiende soorten). De korenbloem is een pionierplant die niet al te veel concurrentie moet hebben, zorg voor een grondbewerking van 1x in de 2 jaar.
  • Gebruik bij het zaaien van granen onzuiver zaaigoed, hier zitten nog onkruiden zoals de korenbloem in.
  • Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, de korenbloem is hier erg gevoelig voor.
  • Leg akkerranden met korenbloemen aan of plukweides.
  • Zorg voor minder of géén bemesting, de korenbloem heeft geen bemesting nodig. Vorm hiervoor maïspercelen bijvoorbeeld gedeeltelijk om tot roggeakker met akkeronkruiden.
  • tekst van; http://www.landschapoverijssel.nl/korenbloem