Lori’s

Lori’s – Algemeen

lori
lori

Lori´s zijn vrijwel allemaal felgekleurde en zeer actieve vogels. In tegenstelling tot papegaaien, kaketoes en ara’s zijn het nectareters. Hun hele lichaam is hierop ingesteld. Dit geldt met name voor hun tong. Deze tong, penseeltong genoemd, is volledig bezet met papillen en daardoor in staat om het voedsel, dat bestaat uit bloemen, vruchten en insecten, samen te persen en geschikt te maken voor

opname in het lichaam. Verder bevat de tong aan het uiteinde haarachtige uitsteeksels, die een soort kwastje vormen. Deze aanpassing van de tong maakt het voor de vogels mogelijk de nectar uit het binnenste van bloemen te likken. Deze gespecialiseerde manier van voedselopname betekent dat ze in de volière een speciaal vloeibaar voer voorgeschoteld moeten krijgen. Hun ontlasting is

hierdoor ook veel dunner dan die van de meeste andere kromsnavels. Dit maakt hen, naast hun actieve karakter, ongeschikt als kooivogel binnenshuis.

Het vermogen tot imiteren is bij lori´s zeer gering. Opgemerkt dient te worden dat bepaalde soorten van nature vrij agressief zijn. Deze groep vogels is afkomstig uit Australië, Indonesië en de eilanden in de Stille Zuidzee tot de Filippijnen. Ze variëren in lengte van 17 tot 33 cm. De gemiddelde levensduur ligt tussen 10 en 15 jaar, waarbij moet worden opgemerkt dat de grotere soorten in het algemeen ouder

worden, soms ruim meer dan 20 jaar. De geslachtrijpheid is afhankelijk van de soort, maar vele soorten kunnen zich al op een leeftijd van een jaar voortplanten. Over het algemeen leggen de meeste lori´s slechts twee eieren.

Daar staat tegenover dat ze vaak het hele jaar door broeden en meerdere legsels grootbrengen. Bij de lori´s worden elf geslachten onderscheiden die op hun beurt

weer zijn onderverdeeld in vele soorten en ondersoorten. Het zou (veel) te ver voeren om die allemaal op deze website te behandelen. Ik beperk mij dan ook tot de meest gehouden lori´s.

tekst van; http://www.papegaaien.net/Lori’s.html