muskusrat

Muskusrat

De muskusrat (Ondatra zibethicus) De kop van de muskusrat is stomp en gaat ongemerkt over in het lichaam dat kort en gedrongen is. De staart is zijdelings afgeplat, bijna zo lang als het lichaam, vrijwel onbehaard en zwart van kleur. De poten zijn kort, al zijn de achterpoten wel bijna driemaal zo groot als de voorpoten. De oren zijn nauwelijks zichtbaar, de ogen staan aan weerzijden van de kop en zijn donker. De snuit is lichter van kleur en heeft een donkere neusspiegel met lange lichtgekleurde snorharen.Hij leeft overal waar water is, mits voldoende diep (ca. 10 cm) en niet te zout. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de muskusrat omvat bijna geheel Noord-Amerika. In Europa en Azië is hij ingevoerd.

Muskusrat in water.jpgMuskusrat in het water

De muskusrat leeft meestal solitair en is nachtactief. Hij leeft langs de oevers van stilstaand en stromend water met sterke begroeiing van water- en oeverplanten. Zo komt hij voor langs rivieren, meren, sloten, beekjes, plassen en kanalen, maar ook in moerassige en venige gebieden.
De muskusrat leeft in zoet water met begroeide oevers en eet voornamelijk planten. In de oevers van watergangen en in waterkeringen graaft hij gangen, waarvan de opening meestal net onder het water zit. Door deze graafactiviteiten wordt de muskusrat gezien als een risico voor de veiligheid. De bestrijding van muskusratten is een wettelijke taak van de waterschappen. Maar hoe herken je zo’n muskusrat eigenlijk? In onderstaand overzicht vind je de kenmerken van een muskusrat.

tekst van; https://www.waterschaprivierenland.nl/muskusrattenbeheer/common/muskusrat.html