ossentong

ossentong

Overblijvende ossentong is een forse, ruw behaarde, rijk bebladerde, overblijvende plant, oorspronkelijk afkomstig uit Zuidwest-Europa. Ze is in Nederland een stinsenplant, die ook verwilderd voorkomt langs bosranden en langs straten en heggen in stadsgebieden.

Ze is zeldzaam in de stedelijke gebieden en in de duingebieden, elders zeer zeldzaam.

Overblijvende ossentong bloeit vanaf april tot in de herfst. De bloemen zijn blauw met witte keelschubben. In de knop zijn ze roze.
De onderste bladeren zijn eirond, gesteeld en meestal verspreid wit gevlekt. Naar boven toe worden de bladeren kleiner en langwerpiger en de steel korter. De bovenste zijn ongesteeld.
Alle bladeren zijn ruw behaard.

tekst van; http://www.wildebloemen.info/pages%20bloemen/O/overblijvende%20ossentong.php