Reuzenchampignon

 

Reuzenchampignon

Reuzenchampignons-(Agaricus-augustus)
Reuzenchampignons-(Agaricus-augustus)

Beschrijving
Hoed eivormig tot uitspreidend gewelfd, Ø 10-20 cm, met vezelige kastanjebruine schubjes op een geelbruine ondergrond.
Lamellen vrij, wit tot bruin.
Steel 10-20 x 2-4 cm, wit, onder de grote witte hangende ring bedekt met bruin wordende schubjes. Vlees wit, rood verkleurend. Smaak schimmelig. Geurt naar bittere amandelen.
Eetbaar.

Voorkomen
Op humusrijke grond in loofbossen, wegbermen en parken, soms in naaldbos, op neutrale tot kalkhoudende zand-, leem- en kleibodems.
Saprofiet.

Status
Zeldzaam.

tekst van; http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=359