rode ibis

Rode ibis foto 1

Eudocimus ruber

De rode ibis is een zogenaamde waadvogel. Samen met reigers en roze lepelaars leeft hij in de waterrijke gebieden van Zuid-Amerika. Met zijn lange, kromme snavel zoekt de rode ibis in de modder naar prooien zoals krabben, mosselen, slakken en insecten. Het rode verenkleed ontstaat door de roodgekleurde garnaaltjes die op zijn menu staan. Door de positie van de ogen kan de rode ibis langs zijn snavel omlaag kijken om prooien te vangen. De neusgaten zitten aan de snavelbasis, zodat hij gewoon kan ademen als hij met zijn snavel in de modder of het water wroet.

tekst van; http://www.gaiazoo.nl/bezoekers/ontdek-de-zoo/van-aap-tot-zebra/vogels/rode-ibis/