waterlelie

waterlelie

Alle soorten en variëteiten van waterlelie hebben stilstaand, voedselrijk water nodig om te kunnen groeien en bloeien. Daarnaast is de waterlelie zeer gediend met de aanwezigheid van een paar vissen in de vijver.  Zij zijn onontbeerlijk om kleine insecten en waterslakken van de waterlelie af te houden.
Een waterlelie kan vanaf een leeftijd van drie tot vier jaar worden vermeerderd door de wortelstok te scheuren of er wortelspruiten van te nemen.
Vermeerderen kan in het voorjaar worden uitgevoerd.

tekst van; http://www.jongenelen.org/vijver/planten_waterlelie.htm