Witte dovenetel

Witte dovenetel (Lamium album)

is overjarig en een echte pionierplant op stikstofrijke grond. Daar waar de witte dovenetel groeit, kun je ervan uitgaan dat de grond rijk is aan stikstof (N). Langs wegranden, hagen, op graven en bij veestallen zijn er enkele van te vinden of ze komen in groten getale voor. Witte dovenetel wordt veertig tot zestig centimeter hoog. De bloei is van april tot eind oktober. De bloemkroon is langer dan de kelk, de lip iets ingesenden en met haren bezet. Bloemen worden bestoven door hommels of er vindt zelfbestuiving plaats. In de Middeleeuwen gebruikte men de bloemen om tuberculose of ontsteking aan de ademhalingswegen te bestrijden.

tekst van; http://www.neerlandstuin.nl/planten/dovenetel.html