Zachte ooievaarsbek

Nederlands: Zachte ooievaarsbek
Frysk: Earrebarrebek
English: Dove’s-foot Crane’s-bill
Français: Géranium mou
Deutsch: Weicher Storchschnabel
Wetenschappelijk: Geranium molle
Familie: Ooievaarsbekfamilie, Geraniaceae
Geslacht:
Geranium, Ooievaarsbek
Naamgeving: De vrucht lijkt op de snavel van een ooievaar, vandaar de Nederlandse naam ooievaarsbek. Geranium komt van het Griekse geranios (kraanvogel), omdat de vrucht enigszins lijkt op de snavel van een kraanvogel. Molle betekent ” zacht” .

Beschrijving
Plantvorm: Kruid – Ooievaarsbek.
Afmeting: 5 tot 40 cm.
Levensduur: Eenjarig. Therofyt (geen winterknoppen).
Bloeimaanden: Mei, juni, juli, augustus, september en oktober.
Wortels: Worteldiepte tot 50 cm.
Stengels: De uitgespreide of opstijgende stengels hebben lange witte haren van 1 tot 2 mm en daartussen korte klierharen.
Bladeren: De rozetbladeren zijn rondachtig en ongeveer tot aan het midden ingesneden. De steunblaadjes zijn eirond tot driehoekig, spits tot afgeknot, onregelmatig ingesneden en lichtbruin van kleur.
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De kroonbladen zijn helderroze of soms rozewit. Ze zijn omgekeerd hartvormig, 3 tot 7 mm lang en aan de top meestal diep ingesneden, maar heel soms hebben ze een gave rand. Ze zijn nauwelijks langer dan de kelk. De stempels zijn van binnen paars.
Vruchten: Een kluisvrucht. De deelvruchten zijn kaal en dragen meestal fijne dwarsrichels. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Biotoop
Bodem: Zonnige, open plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke grazige grond (zand, leem zavel en klei) met een laagblijvende begroeiing.
Groeiplaatsen: Bermen (zandige plaatsen), dijken (zandige plaatsen), grasland (gazons, droog grasland en weiland), zeeduinen (o.a. binnenduinweiland), langs spoorwegen, ruigten (voedselrijke ruigten), braakliggende grond, licht omgewerkte grond, akkers, moestuinen, enigszins ruderale plaatsen, plantsoenen en rivierduinen

tekst van; http://wilde-planten.nl/zachte%20ooievaarsbek.htm