Zevenblad

Zevenblad, Aegopódium podagrária L.

Tot de grote familie van de Schermbloemen of Apiaceae hoort het Zevenblad, Aegopódium podagrária L., dat ook veel in tuinen voorkomt en dan heeft het blad vaak een witte tekening. Door zijn grote en uitgebreide ondergrondse uitlopers is de plant uit tuinen moeilijk weg te krijgen; het is een echte woekeraar die grote oppervlakken kan bedekken. Hierin is het voor wat betreft de landplanten onder de schermbloemenfamilie een uitzondering.

De samengestelde schermen bestaan uit 10-20 schermpjes en op de plek waar de schermstralen en straaltjes ontspringen ontbreken zowel de omwindselblaadjes als de omwindseltjes. De vijftallige witte, soms een beetje roze kleurende, regelmatige bloemetjes zijn vrijwel zonder kelktanden. De buitenste bloemen in het scherm zijn stralend. De witte kroonbladen zijn ingesneden. Het onderstandig vruchtbeginsel met twee stijlen groeit uit tot een tweedelige splitvrucht die 3-4 mm groot is en groen van kleur blijft.

Aan de rechtopstaande, holle stengels staan de veerdelige bladeren verspreid. De veerdelige bladeren hebben een schede en meestal 3, 5 of 7 tot wel 9 brede, eironde deelblaadjes. Vaak zitten twee deelblaadjes over een tamelijk grote lengte met elkaar vergroeid. De combinatie van een driedelig topblad met twee tweedelige deelblaadjes heeft de plant zijn Nederlandse naam gegeven. De rand van de deelbaadjes is gezaagd. Door hun grote breedte vallen de deelblaadjes op en daardoor wijkt Zevenblad nogal af van de andere soorten uit de Schermbloemenfamilie.

Zevenblad tref je in heel Europa aan met uitzondering van de gebieden rond de Middellandse Zee. Verder vind je het tot in Midden-Siberië toe. Het is, met Fluitenkruid, de meest algemeen voorkomende schermbloem in ons land en hoort tot de 40 meest algemeen voorkomende plantensoorten.

In vroeger tijden werd het gebruikt als soepgroente en als medicijn tegen jicht. Het groeit op halfbeschaduwde, vochtige en voedselrijke plaatsen, bijvoorbeeld op de overgang van akkers of grasland naar struweelranden en de randen van hoger opgaand bos van vochtige standplaatsen.

tekst van; http://www.floravannederland.nl/planten/zevenblad/